Hödrejärv, Helvi 1931-2021

Position
In TalTech
1954-1999, 2006-2021
Career in TalTech
alus- ja rakenduskeemia instituut, vanemteadur (kohakaaslusega 1998/99)
keemiainstituut, dotsent, anorgaanilise ja analüütilise keemia õppetooli juhataja 1992-1996
anorgaanilise ja analüütilise keemia/anorgaanilise keemia kateeder, laborant, vanemlaborant, nooremteadur, assistent, vanemõpetaja, dotsent 1974
Teenistuskäik mujal
Tallinna Pedagoogikaülikool, dotsent 1996-2005
Degree
keemiakandidaat 1967 Eesti TA Keemia Instituut
More information
Eesti Keemia Seltsi liige, volikogu liige ja seltsi esindaja Euroopa Keemiaühingute Föderatsioonis
Muu
Name reference
Pärtelpoeg, Helvi (-1953)
dates of life
17.02.1931-25.02.2021
PUBL register