Lille, Ülo 1931-2023

Department code
yk
In TalTech
1992-2023
Career in TalTech
keemiainst orgaanilise keemia prof 1992, õppet juh
alus- ja rakenduskeemia inst orgaanilise keemia õppet emeriitprof 1997
keemiainst bioorgaanilise keemia õppet erakorr v-tead (0,25) 2002, (0,75) 31.12.2008, (0,25) 01.01.2008-31.12.2010. TTÜ Keemia Inst bioorgaanilise keemia osk v-tead 1997-2001
materjaliteaduse instituudi füüsikalise keemia õppetool v-teadur (0.75) 01.01.2009-31.12.2009
Degree
keemiadoktor 1973
tehnikateaduste kandidaat 1960
More information
Eesti TA akadeemik (biotehnoloogia) 1983. NEesti teaduspreemia 1987. 1959-75 Kohtla-Järve Põlevkivi Inst tead, v-tead 1973. 1975-92 ENSV/Eesti TA Keemia Inst labori- ja osk-juh, prof 1984. Riiklik autasu: Valgetähe V klassi teenetemärk 2001 (keemik, akadeemik). P. Kogermani mälestusmedal 1987. 1993- "Eesti TA Toimetised, Keemia" toimetuskoleeg esimees
Name reference
Starkopf, Ülo
dates of life
16.09.1931-02.01.2023
Place of birth
Lelle vald, Pärnumaa
PUBL register