Tamm, Boris Georgi p. 1930-2002

In TalTech
1954-1957, 1960/61, 1969-1971, 1976-1991, 1995-2002
Career in TalTech
elektrijaamade, -võrkude ja -süsteemide kateeder, laborijuhataja
matemaatika kateeder, tunnitasuline 1960/61
automaatika kateeder, tunnitasuline 1968/69-71
professor 1976
rektor 1976-90
informaatikainstituut, rakendusliku tehisintellekti professor (kohakaaslusega), emeriitprofessor 2000
Teenistuskäik mujal
Eesti NSV/Eesti Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, peainsener, vanemteadur, teadusdirektor 1962-69, direktor 1969-76, peateadur 1991-97
Education
NSV Liidu Teaduste Akadeemia, aspirant 1957-60
Degree
tehnikateaduste doktor 1970 (kaitses 1969)
More information
Rahvusvaheline Automaatjuhtimise Föderatsioon (IFAC), liige aastast 1972, asepresident 1981-87, president 1987-90, eluaegne nõunik
IFAC Tehnilise Komitee esimees 1981-84
IFIP töögrupi WP5.1 liige 1979-
Energeetikanõukogu aseesimees
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige 1973-99, akadeemiline sekretär/osakonnajuhataja 1991-99, asepresident 1994-99
Eesti NSV X ja XI Ülemnõukogu Presiidiumi liige
Rootsi Kuningliku Tehnikateaduste Akadeemia välisliige 1990
EKP KK büroo liige 1988
Soome Tehnikateaduste Akadeemia välisliige 1979
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik 1972 (küberneetika)
Muu
Eesti NSV teeneline teadlane
NSV Liidu riiklik preemia 1987
TTÜ suur teenetemedal "Mente et manu" nr 3
Valgetähe III klassi teenetemärk 2002 (rektor, akadeemik)
Budapesti Tehnikaülikooli audoktor 1982
Helsingi Tehnikaülikooli audoktor 1988
dates of life
23.06.1930-05.02.2002
Place of birth