Paal, Leopold 1928-1991

Position
In TalTech
1951-1991
Career in TalTech
hüdrotehnika ja geodeesia kat v-lab, ass 1953-57
sanitaartehnika ja hüdraulika kat v-õpet 1958, dots 1960, sanitaartehnika kat dots, prof 1972, juh 1968-91
vee kvaliteedi labori teadusl juhend
Degree
tehnikateaduste doktor 1971 (kaitses 1969 Leningradi PI)
More information
Nõukogude Eesti preemia 1967. Eesti NSV teeneline teadlane
Birth and death data
21.01.1928 Tapa, surn 14.11.1991 Tallinn, maetud Tln Metsakalmistu
PUBL register