Lebbin, Herbert-Armin 1913-2005

Position
In TalTech
1951-1960
Career in TalTech
NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi kateeder, dotsent
Teenistuskäik mujal
EKP KK Partei ajaloo Instituut, direktori asetäitja teaduslikul alal 1960... ?
Degree
ajalookandidaat 1959
ajaloodoktor 1971
More information
TPI ajalehe "Tallinna Polütehnik" toimetaja 1951-1956
Ühiskondlik tegevus
TPI parteibüroo sekretäri asetäitja 1959
Muu
dates of life
18.09.1913-26.07.2005
Place of birth
PUBL register