Ivand, Jaan 1896-1964

Position
In TalTech
1927-1931, 1939-1963
Career in TalTech
TT laevamehaanikute kooli õppej: matemaatika, algebra, tehniline joonestamine, elekrotehnika, soojustehnika
õppeülesande täitja 1939-40
energeetika/soojusenergeetika kat dots 1941, erakorr prof 1942-44, juh 1941-58
plahvatusmootorite/soojustehnika labori juh ja soojustehnika erakorral prof 1942-44, dots 1945-1963
ehitus- ja mehaanikateadusk prodek 1944-47
Speciality
More information
Jõuvankrite ja liiklusinspektor 1929-40. Omas lendurikutset. Riiklik autasu: Valgetähe III klassi teenetemärk 1939 (insener, liiklusinspektor). ETBL, EE14
Birth and death data
15.02.1896 Veriora v, surn 01.06.1964 Tallinn
PUBL register