Grimm, Konstantin 1891-1953

Position
In TalTech
1936
Career in TalTech
masinate konstrueerimise ja tehnilise joonestamise dots
Riikliku Katsekoja oskjuh kt (sügissem 1936)
Degree
Speciality
More information
Õpetaja Peterburis, Narvas ja Tartus. TÜ mat-loodusteadusk õppeüles täitja, dots 1933. 1936.a valiti Eesti Akadeemilise Tehnika Seltsi esimeheks. 1939 asus Läti Üi. Arreteeriti 30.08.1945 Tihemetsa vallas, põgenes asumiselt Tjumeni obl. Arreteeriti 14.04.1949, vabanes 10.04.1953. Vt Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988, kd 3, lk 360.
Birth and death data
10.09.1891 Kirillov, Novgorodi kub, surnud juuni 1953, maetud Rahumäe kalmistule, Tallinn