Koort, Ants 1930-1981

TalTech department
Position
In TalTech
Career in TalTech
automaatika kateeder, õppejõud
Teenistuskäik mujal
Tallinna Raadioelektroonika Konstrueerimisbüroo, peainseneri asetäitja 1966-1967
Punane RET, SKB vaneminsener 1958-1970
Education
Kaunase Raadiotehnika Teadusliku Uurimise Instituut, aspirant
Degree
tehnikateaduste kandidaat 1968 (Lvovi PI)
Speciality
Name reference
Koort, Ants-Laur
dates of life
25.10.1930-09.11.1981
Place of birth
Tartu ;surmakoht Tallinn
PUBL register