Dreyer, Friedrich 1879-1934

TalTech department
Position
In TalTech
1921-1931
Career in TalTech
TT õppej: keemia, soojusõpetus, mehaaniline tehnoloogia
laevamehaanikutekooli keemia õppej 1921-23
Riikliku Katsekoja keemiaosk juh 1924-30
mehaanikaosakonna dekaan 1926. aastast
Teenistuskäik mujal
Peterburi Polütehnilise Instituudi füüsilise? keemia kateedri laborant 1903-1905
kollegiumi assessor 1905
Petrogradi Põllumajanduse ja Metsanduse Akadeemia anorgaanilise ja analüütilise keemia professor 1916-1918, prorektor 1918-1920?
Degree
keem-mag
Speciality
More information
Eesti Loodusuurijate Seltsi l a-st 1902. Petrogradi PI dots 1916, prof 1918. Venemaa Teaduste Akadeemia plaatiinakomitee sekretär 1918. Riigi Kesklabori juh 1921-22 Talinnas. Eesti Keemia Seltsi l, esimees 1929. Koos M.Kand'iga uurisid eesti tervisemuda raadioaktiivsust, koostas esimese eestikeelse termodünaamika õpiku (1928)
Name reference
Dreyer, Friedrich Amandus Johann
Birth and death data
09.09.1879 Põltsamaa khk Viljandimaa, surn 02.02.1934 Nõmme, maetud Viljandis Jaani koguduse kalmistule
PUBL register