Arhangelski, Vsevolod 1921-2017

In TalTech
1955-1990
Career in TalTech
marksismi-leninismi kateeder, õpetaja, juhataja
teadusliku kommunismi kateeder, dotsent 1964
NLKP ajaloo kateeder, dotsent 1960
NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi kateeder
Teenistuskäik mujal
Tartu Riiklik Ülikool, õppejõud 1949-1955
ELKNÜ Keskkomitee sekretär 1946-1949
Speciality
Ühiskondlik tegevus
EKP TPI komitee sekretär 1955-65
dates of life
26.08.1921-27.10.2017
Place of birth
PUBL register