Järvekülg, Lilian 1948

Department code
yt
Position
In TalTech
1995-2000, 2002-
Career in TalTech
toiduainete inst v-tead 1995
geenitehnoloogia keskuse dots 1999 (kohakaasl), geenitehnoloogia inst molekulaardiagnostika prof 2002, õppet juh -(2007)-31.08.2012
Degree
bioloogiadoktor (filosoofiadoktor molekulaarbioloogia alal) 1993 Tartu Ülikool
Speciality
More information
Täiend Soomes, Norras, Saksamaal. Eesti TA EBI v-ins ja n-tead 1972-80, Desintegraatori tead 1980-85. Eesti TA Keemil ja Bioloogil Füüs Inst molekulaargeneetika labori v-tead
Muu
TTÜ autasu Honoria Causa 2008
Birth and death data
12.03.1948 Tallinn
PUBL register