Albri, Rein 1946

TalTech department
In TalTech
Career in TalTech
TTÜ Eesti Mereakadeemia, külmatehnika lektoraat, assistent 2014-2019?
Teenistuskäik mujal
Eesti Mereakadeemia, külmatehnika õppetool, lektor 2012-2014
Eesti Mereakadeemia, külmatehnika õppetool, juhataja
Eesti Mereakadeemia, külmatehnika laboratoorium, juhataja 1993-
Kirovi-nim. kalurikolhoos, Miiduranna külmhoone juhataja, kalatööstuste peainseneri asetäitja külmamajanduse alal, 1981-1993
Tootmiskoondis Ookean 1966-1981
Education
Kaliningradi Kalamajanduse Juhtivtöötajate Täiendusinstituut, täienduskursused 1972
Tallinna Kalatööstuslik Merekool, 1966
Speciality
külmatehnika
More information
Kutsekoja ja Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikomisjoni juures tegutsevate mereerialade kutsestandardite ja koolitusprogrammide koostamise komisjonide liige
Merekeele nõukoja liige
Ühiskondlik tegevus
Eesti Meremeeste Liidu asutajaliige
Eesti Laevamehaanikute Liidu asutajaliige
Eesti Külmaliidu asutajaliige
Eesti Soojustehnika Inseneride Liidu liige
Muu
Valgetähe 5. klassi teenetemärk 2024
Tallinna Tehnikaülikooli teenetemärk Mente et manu 2018
Eesti Mereakadeemia Laevanduskeskuse parim õppejõud 2017/2018
Rohuneeme (Longenesi) külaseltsi tunnustusmedal 2017
Aasta mereharija 2015
Eesti Meremeeste Liidu auliige 2011
Birth and death data
09.02.1946
Place of birth
PUBL register