Kirch, Aksel 1949

In TalTech
1990-1992, 2009-2015
Career in TalTech
rahvusvaheliste suhete instituut, erakorraline lektor 01.09.2014–
rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa uuringute õppetooli hoidja 01.09.2013–31.08.2014
rahvusvaheliste suhete instituut, vanemteadur 01.09.2013–31.08.2014
rahvusvaheliste suhete instituut, professor 01.07.2009–31.08.2013
rahvusvaheliste suhete instituut, Euroopa õppetooli juhataja 2009
majandusteooria kateeder, tunnitasuline, vanemõpetaja (osalise koormusega)
Teenistuskäik mujal
The Institute for European Studies OÜ, juhatuse liige ja direktor 2015-
Audentes AS, professor 2008-2009
Audentes AS, dotsent, vanemteadur 2004(2003?)-2008
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, ?-2000
1998 lõi eraõigusliku Euroopa Instituudi (algul Eurouuringute Instituut), 2003 liitus instituut Audentese Ülikooliga (IUA)
Eesti Teaduste Akadeemia etnopoliitika osakonna juhataja 1994
Eesti Teaduste Akadeemia Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituut, 1988-
Eesti NSV Teaduste Akadeemia presiidiumi sekretär 1981-1983
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, 1975-1988?
Tartu Riiklik Ülikool, haridussotsioloogia labor, insener-uurija 1973-1975
Degree
filosoofiakandidaat 1979 (NSVL TA Sotsioloogia Instituut)
Speciality
Muu
Birth and death data
Place of birth
PUBL register