eesti keele, kirjanduse ja ajaloo õpetaja (eriala)