Leningradi Molotovi-nimeline Majandusinseneride Instituut (kool)

  • CV
    Kangur, Ervin 1905-1984poliitilise ökonoomia kateederõpetaja1947-1955
    CV
  • CV
    Korsmik, Albert 1909-1988poliitilise ökonoomia kateederdotsent1953-1960
    CV
Number of records 2, displaying 1 - 2