toiduainete tehnoloogia kateeder, vaneminsener (ajalugu)