tööstusökonoomika kateeder, assistent, vanemõpetaja (ajalugu)

  • CV
    Purju, Endel 1922-2016tööstusökonoomika kateedervanemõpetaja1950-1955
    CV
  • CV
    Räämet, Harry 1908-1976tööstuse juhtimise ja plaanimise kateedervanemõpetaja1946-1968, 1973/74
    CV
Number of records 2, displaying 1 - 2