Üleliiduline Polütehniline Kaugõppeinstituut (kool)

  • CV
    Berezin, Grigori 1939anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedervanemteadur1987-1991
    CV
  • CV
    Kommel, Lembit 1944materjalitehnika instituutvanemteadur1998-2020
    CV
Number of records 2, displaying 1 - 2