direktori aset õppetöö alal (õppeprorektor) (staatus, praegune amet)

  • CV
    Kalman, Ludvig 1899-1981mäekateederdotsent1945-1970
    CV
  • CV
    Ozerov, Georgi 1921-1991kütuste keemilise tehnoloogia kateederõhtu- ja kaugõppeprorektor1950-1964, 1969-1974
    CV
Number of records 2, displaying 1 - 2