Productivity management in Estonian economy

author
statement of authorship
Eedo Kalle
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 15-17
subject of location
language
inglise
Kalle, E. Productivity management in Estonian economy // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 15-17.