Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ülikoolihariduses : Tallinna Tehnikaülikooli kogemused

statement of authorship
Jaanus Kiili, Marika Olander
location of publication
Tartu
publisher
year of publication
pages
lk. 139-145
ISBN
9985-4-0177-8
notes
Kogemused keskkonnakorralduse ja -poliitika, kursuse "Kaasaegne keskkond" ja juhtimispsühholoogia õpetamisel
language
eesti
Kiili, J., Olander, M. Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ülikoolihariduses : Tallinna Tehnikaülikooli kogemused // Elukestev õpe Eestis : artiklite kogumik. Tartu : Tartu Ülikool, 2001. lk. 139-145.