Akadeemik Arnold Humala tööde bibliograafiast

author
statement of authorship
Aksel Jõgi
source
Eesti Matemaatika Selts : aastaraamat 1988
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 60-71
name of the person
language
eesti
Jõgi, A. Akadeemik Arnold Humala tööde bibliograafiast // Eesti Matemaatika Selts : aastaraamat 1988. Tartu, 1993. lk. 60-71.