Comparison theorems of summation methods with estimations of constants

statement of authorship
A. Kivinukk
journal volume number month
31 ak., 1
year of publication
pages
p. 17-24
subject term
ISSN
0367-1429
notes
Bibliogr.: 10 nim
Kokkuvõte: Konstantide hinnanguid sisaldavad summeeruvusmeetodite võrdlusteoreemid, lk. 24
Резюме: Теоремы сравнения методов суммтрования с оценкой постоянных, с. 24
TTÜ department
language
inglise
Kivinukk, A. Comparison theorems of summation methods with estimations of constants // Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics (1982) 31 ak., 1, p. 17-24. https://www.ester.ee/record=b1264310*est