Firms financing and investment policy decisions in Estonia

statement of authorship
Lia Vensel and Vello Vensel
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 349-356
subject of location
ISBN
9985-844-03-3
review
Kokkuvõte: Ärifirmade investeerimise ja finantseerimise majanduspoliitiliste otsuste tegemine Eestis
language
inglise
Vensel, L., Vensel, V. Firms financing and investment policy decisions in Estonia // Eesti Vabariigi majanduspoliitika ja integreerumine Euroopa Liiduga : teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid, (Tartu-Värska, 26.-28. juuni 1997). Tallinn : Mattimar, 1997. lk. 349-356.