Banking system reform in Estonia

author
statement of authorship
Vello Vensel
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 85-87
subject term
subject of location
language
inglise
Vensel, V. Banking system reform in Estonia // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 85-87.