Mõõtevahendite taatlemise kord

statement of authorship
[koostanud M.Kompus, E.Kulderknup, R.Laaneots, R.Rannala, A.Võrk]
year of publication
pages
nr. 111, 23. juuli, art. 1439, lk. 5874-5877
subject term
ISSN
1406-3352
language
eesti
Kompus, M., Kulderknup, E., Laaneots, R., Rannala, R., Võrk, A. (koost.). Mõõtevahendite taatlemise kord // Riigi Teataja Lisa (1999), nr. 111, 23. juuli, art. 1439, lk. 5874-5877.