Mõõtevahendite taatlemise kord ja taatluskehtivusajad

statement of authorship
[koostanud V.Krutob, R.Rannala, A.Võrk]
year of publication
pages
124, 11. dets., art. 1979, lk. 5214-5218
subject term
language
eesti
Krutob, V., Rannala, R., Võrk, A. (koost.). Mõõtevahendite taatlemise kord ja taatluskehtivusajad // Riigi Teataja Lisa (2000), 124, 11. dets., art. 1979, lk. 5214-5218.