Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu aruanne 1. jaan. - 31. dets. 1939. a. Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu äriseis 31. dets. 1939. a. E.V. Tuletõrje Liidu 1939. a. eelarve, 1939. a. tulude-kulude aruanne ja 1940. a. eelarve

journal volume number month
4
year of publication
pages
lk. 124-126
language
eesti
Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu aruanne 1. jaan. - 31. dets. 1939. a. Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu äriseis 31. dets. 1939. a. E.V. Tuletõrje Liidu 1939. a. eelarve, 1939. a. tulude-kulude aruanne ja 1940. a. eelarve // Eesti Tuletõrje (1940) 4, lk. 124-126.