Ioonkromatograafia kasutamine proovi spetsifitseerimiseks aatomabsorptsioonspektroskoopias

statement of authorship
M.Kaljurand, A.Viitak, M.Treumann, I.Jakovleva, H.Hödrejärv
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 41
language
eesti
Kaljurand, M., Viitak, A., Treumann, M., Jakovleva, I., Hödrejärv, H. Ioonkromatograafia kasutamine proovi spetsifitseerimiseks aatomabsorptsioonspektroskoopias // XXIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid. Tallinn, 1997. lk. 41.