Soojustehnilise ettevalmistusega spetsialistide koolitamine Tallinnas. 1, (Eelsituatsioon ja aastad 1880-1918)

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 81-91
series variant title
TPI Toimetised ; 565
Труды ТПИ ; 565
notes
Bibliogr. : 26 nim
language
eesti
Õispuu, L. Soojustehnilise ettevalmistusega spetsialistide koolitamine Tallinnas. 1, (Eelsituatsioon ja aastad 1880-1918) // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1983. lk. 81-91. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 565).