Tallinna Polütehnilise Instituudi materiaalse baasi arengu piirjooni 1960-ndate aastate alguseni

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 27-32
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
name of the institution
notes
Bibliogr. : 14 nim
language
eesti
Krikk, M. Tallinna Polütehnilise Instituudi materiaalse baasi arengu piirjooni 1960-ndate aastate alguseni // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 27-32. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).