Divesiniksulfiidi kõrvaldamiseks kasutatavate mikrovetikate tootmise tehnoloogia

variant title
Technology for the cultivation of microalgae for the removal of dihydrogen sulfide
statement of authorship
M.Liiders, K.Tiisma, V.Aruoja, T.Meriste
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 64-65
notes
Rööptekst inglise k
language
eesti
Liiders, M., Tiisma, K., Aruoja, V., Meriste, T. Divesiniksulfiidi kõrvaldamiseks kasutatavate mikrovetikate tootmise tehnoloogia // XVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 16th Estonian chemistry days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1995. lk. 64-65.