Multilektaalse kompetentsi roll seaduste tõhususe tagamisel

author
statement of authorship
Uno Mereste
source
year of publication
pages
9, lk. 383-385
notes
Bibl. 3 nim
language
eesti
Mereste, U. Multilektaalse kompetentsi roll seaduste tõhususe tagamisel // Juridica (1995), 9, lk. 383-385.