Eesti Akadeemiline Raamatukogu Kultuuriministeeriumi "Raamatukogude arenduskava" valguses : ettekanne lugejapäeval "Raamatukogu tõmbetuultes" 24. oktoobril 2000

author
Normak, Aili
statement of authorship
Aili Normak
source
Aastaraamat 2000 / Eesti Akadeemiline Raamatukogu
year of publication
pages
lk. 144-151
name of the institution
Eesti Teaduste Akadeemia. Raamatukogu
ISSN
1406-4065
notes
TTÜ Raamatukogu ettepanek Eesti Akadeemilise Raamatukogu tuleviku kohta, lk. 148
review
Summary: Estonian Academic Library in the light of "The development plan for libraries" by The Ministry of Culture : a paper presented on the reader's day The Library In the Draughts, October 24th 2000
language
eesti
Normak, A. Eesti Akadeemiline Raamatukogu Kultuuriministeeriumi "Raamatukogude arenduskava" valguses : ettekanne lugejapäeval "Raamatukogu tõmbetuultes" 24. oktoobril 2000 // Aastaraamat 2000 / Eesti Akadeemiline Raamatukogu (2001), lk. 144-151.