Comparative reactivity of some calcareous rocks as sorbents towards sulphur dioxide

statement of authorship
Tiit Kaljuvee, Andres Trikkel, Rein Kuusik
journal volume number month
43
year of publication
pages
4, lk. 146-156: ill
ISSN
0201-8128
notes
Bibl. 20 nim
review
Kokkuvõte: Mõningate lubjakivimite vääveldioksiidi sidumisvõime kõrvutav uurimine
Резюме: Тийт Кальювее, Андрес Триккел, Рейн Куусик. Сравнительное исследование активности связывания диоксида серы некоторыми изестковыми рудами
language
inglise
Kaljuvee, T., Trikkel, A., Kuusik, R. Comparative reactivity of some calcareous rocks as sorbents towards sulphur dioxide // Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Keemia (1994) 43, 4, lk. 146-156: ill.