Uusi andmeid Eesti muistsest rauametallurgiast

author
Peets, J.
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 43-48
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
subject term
subject of location
notes
Bibliogr. : 4 nim
language
eesti
Lavi, A., Peets, J. Uusi andmeid Eesti muistsest rauametallurgiast // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 43-48. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).