Sulfametisooli fotokatalüütiline oksüdatsioon vesifaasis

statement of authorship
Deniss Klauson, Marina Kritševskaja, Maria Borissova, Sergei Preis
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 44
conference name, date
XXXI Eesti keemiapäevad, 28. aprill 2010
conference location
Tallinn
notes
Bibliogr.: 2 nim
language
eesti
Klauson, D., Kritševskaja, M., Borissova, M., Preis, S. Sulfametisooli fotokatalüütiline oksüdatsioon vesifaasis // XXXI Eesti keemiapäevad : [28. aprill 2010, Tallinn] : teaduskonverentsi teesid = 31st Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn : Eesti Keemia Selts, 2010. lk. 44.