Ülikooli struktuur ja isikkoosseis

author
statement of authorship
[koostanud: Viivi Russ]
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 118-140
name of the institution
notes
Sisu: Akadeemiline struktuur ja asutused ; Isikkoosseis ; Professorid (detsember 2003) ; Uusi akadeemikuid (Enn Mellikov) ; Uued audoktorid (Branko Katalinic, Dieter Meissner, Victor Murinde, Pentti Mäkeläinen, Johannes Steinbrunn, Hannu Tenhunen) ; Juubilare (Alari Purju, Harri Mägi, Andres Keevallik, Jaan Metsaveer, Raoul Üksvärav, Valdo Jaaniso, Ilmar Eiskop, Allan Sumbak, Karl Õiger, Harald-Adam Velner - elulooandmetega)
language
eesti
Russ, V. (koost.). Ülikooli struktuur ja isikkoosseis // Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2003. Tallinn : TTÜ kirjastus, 2004. lk. 118-140.