Hapnikkusisaldavate kütuse lisandite fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahustes

statement of authorship
M.Kritševskaja, A.Kachina, T.Malõgina, S.Preis, J.Kallas
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 65
language
eesti
Kritševskaja, M., Katšina, A., Malõgina, T., Preis, S., Kallas, J. Hapnikkusisaldavate kütuse lisandite fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahustes // XXVIII Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete teesid = 28th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 2002. lk. 65.