Tallinna Polütehnilise Instituudi teaduspotentsiaalist ja selle arengust

author
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 95-103
series variant title
TPI Toimetised ; 590
Труды ТПИ ; 590
name of the institution
notes
Bibliogr. : 4 nim
language
eesti
Tanner, J. Tallinna Polütehnilise Instituudi teaduspotentsiaalist ja selle arengust // Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis. Tallinn : Tallinna Polütehniline Instituut, 1984. lk. 95-103. (Tallinna Polütehnilise Instituudi toimetised = Труды Таллинского политехнического института ; 590).