Eksootilised puuviljad on mõneti veel harjumatud

author
statement of authorship
Tiiu Liebert
source
year of publication
pages
27. okt., lk.: ill
subject term
language
eesti
Liebert, T. Eksootilised puuviljad on mõneti veel harjumatud // Hommikuleht (1993), 27. okt., lk.: ill.