Ioonselektiivse elektroodi baasil potentsiomeetrilise ammoniaagianduri väljatöötamine

variant title
Construction of the potentiometric ammonia sensor on the basis of ion selective electrode
statement of authorship
M.Arulepp, V.Loodmaa, T.Tenno
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 11-12
notes
Rööptekst inglise k
language
eesti
Arulepp, M., Loodmaa, V., Tenno, T. Ioonselektiivse elektroodi baasil potentsiomeetrilise ammoniaagianduri väljatöötamine // XVI Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 16th Estonian chemistry days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1995. lk. 11-12.