Antimicrobial particles based on Cu2ZnSnS4 monograins

author
Žalnėravičius, Rokas
Grincienė, Giedrė
Klimas, Vaclovas
Paškevičius, Algimantas
Jagminas, Arūnas
Ramanavičius, Arūnas
statement of authorship
Rokas Žalnėravičius, Vidas Pakštas, Giedrė Grincienė, Vaclovas Klimas, Algimantas Paškevičius, Kristi Timmo, Marit Kauk-Kuusik, Marius Franckevičius, Gediminas Niaura, Martynas Talaikis, Arūnas Jagminas, Arūnas Ramanavičius
publisher
journal volume number month
vol. 225
year of publication
pages
art. 113275
keyword
Cu2ZnSnS4 (CZTS)
reactive oxygen species (ROS)
antibiotic-resistant bacteria (AMR)
ISSN
0927-7765
scientific publication
teaduspublikatsioon
classifier
1.1
language
inglise
Žalnėravičius, R., Pakštas, V., Grincienė, G., Klimas, V., Paškevičius, A., Timmo, K., Kauk-Kuusik, M., Franckevičius, M., Niaura, G., Talaikis, M. et al. Antimicrobial particles based on Cu2ZnSnS4 monograins // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (2023) vol. 225, art. 113275. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2023.113275