Narva Linaketramise Manufaktuuri Ühisus

location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 53-54
language
eesti
Narva Linaketramise Manufaktuuri Ühisus // 15 aastat eesti tööstust-kaubandust. Tallinn, 1933. lk. 53-54.