Elu õpetab nii rahvast kui võimu

author
statement of authorship
Enn Uusen
source
year of publication
pages
28. nov., lk. 7
language
eesti
Uusen, E. Elu õpetab nii rahvast kui võimu // Postimees (1995), 28. nov., lk. 7.