Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas

statement of authorship
Rein Kuusik
location of publication
Tallinn
publisher
year of publication
pages
lk. 16
conference name, date
XXXI Eesti keemiapäevad, 28. aprill 2010
conference location
Tallinn
language
eesti
Kuusik, R. Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas // XXXI Eesti keemiapäevad : [28. aprill 2010, Tallinn] : teaduskonverentsi teesid = 31st Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn : Eesti Keemia Selts, 2010. lk. 16.