Estonian case in lines of human progress

statement of authorship
Vello Rekkaro
location of publication
Tartu
year of publication
pages
lk. 56-57
Rekkaro,V. Estonian case in lines of human progress // Eesti üleminekul turumajandusele : Eesti Vabariigi 75. aastapäevale pühendatud teadusliku konverentsi teesid. Tartu, 1993. lk. 56-57.