Mõõtevahendite taatluskehtivusaeg

statement of authorship
[koostajad M.Kompus, R.Laaneots, R.Rannala, Ü.Vaher, A.Võrk]
year of publication
pages
nr. 111, 23. juuli, art. 1439, lk. 5877-5878
subject term
ISSN
1406-3352
language
eesti
Kompus, M., Laaneots, R., Rannala, R., Vaher, Ü., Võrk, A. (koost.). Mõõtevahendite taatluskehtivusaeg // Riigi Teataja Lisa (1999), nr. 111, 23. juuli, art. 1439, lk. 5877-5878.