Geotehniline projekteerimine. Lisa 9 : Eesti projekteerimisnormid, EPN-ENV 7.1 : (eelnõu) : välja antud juuni 1998

statement of authorship
[koostanud V.Jaaniso, K.Oll, E.Soonurm, U.Lemberg]
location of publication
S. l.
year of publication
pages
ET-1 0113-0237, 6 lk
subject of location
subject of form
language
eesti
Jaaniso, V., Oll, K., Soonurm, E., Lemberg, U. (koost.). Geotehniline projekteerimine. Lisa 9 : Eesti projekteerimisnormid, EPN-ENV 7.1 : (eelnõu) : välja antud juuni 1998 // ET-kartoteek : Eesti ehitusteave. ET-1. S. l., 1998. ET-1 0113-0237, 6 lk.