Fenoolse reostuse alandamise võimalus fütoremediatsiooni teel

variant title
Phenol degradation in soils by phytoremediation
statement of authorship
T.Kurissoo, I.Vassiljeva, O.Njunkova
location of publication
Tallinn
year of publication
pages
lk. 63
language
eesti
Kurissoo, T., Vassiljeva, I., Njunkova, O. Fenoolse reostuse alandamise võimalus fütoremediatsiooni teel // XXV Eesti keemiapäevad : teaduskonverentsi ettekannete referaadid = 25th Estonian Chemistry Days : abstracts of scientific conference. Tallinn, 1999. lk. 63.